Staj Bilgileri

AİBÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin

İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönerge:

2018-2019 Öğrenim Yılı staj tarihleri 1 dönem halinde aşağıda belirtilmiştir.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.

I. Staj Dönemi : 24 Haziran - 5 Ağustos 2019

DUYURULAR

  • Adres: Yeniçağa Yerleşkesi Camiatık Mah. Sultan Reşat Cad. No:103 14650 Yeniçağa/Bolu
  • Tel: +90 374 341 2076 Fax: +90 374 341 2077  
  • Email: yenicagaibu.edu.tr
Top