Program

KURULUŞ VE AMAÇ

Kuruluş:

İnşaat Teknolojisi Programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan programlardan birisidir. İnşaat Teknolojisi Programı; İnşaat teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren teknik bir programdır. 2010-2011 Öğretim yılında I. Öğretimi açılan  İnşaat Teknolojisi Programı eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Amaç:

İnşaat teknikerlerinin aşağıda belirtilen hususlarda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

Mimar ve mühendislerin oluşturduğu projeyi uygulayabilmek, Binaların tasarımı, statik ve betonarmesi, ölçme, metraj ve keşif hesaplarını yapabilmek, İnce yapı bilgisi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek, Baraj, su ve kanalizasyon ve zemin bilgilerini öğrenebilmek, Yapı yapılmadan önceki zemin ile ilgili ön hazırlıklar, projenin hazırlama aşamaları, hesaplama çizme ve uygulamada mühendisler ile ustalar arasındaki ilişkiyi sağlamak, İnşaat laboratuarı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bizzat bunları yapmak, Şartnameler hakkında bilgi sahibi olmak Yapılarda, uygun malzeme ve donatı kullanımı, tasarımı, yönetimi ve denetimi gibi konuları  bilen,Malzeme ve beton deneylerini yapan, Yapıların zemin incelemesi çalışmalarını deneyleri ile birlikte yapan, Su yapıları, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu konularında bilgili olan ve bunların projelerini okuyabilen, Şantiye organizasyonunu yapabilen, iş programı hazırlayabilen, sözleşme yönetimini bilen, Metraj-keşif ve hak ediş hazırlayabilen, CAD tasarım programlarını ve binaların statik ve betonlama hesaplarının paket programlarını kullanabilen, Karayolu uygulama projesi hazırlamasını ve yol yapım tekniklerini bilen, Çelik, ahşap ve prefabrike yapıların tasarım ilkelerini bilen, projelerini okuyup uygulayabilen inşaat teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

 

MİSYON

Evrensel standartlarda eğitim öğretim yaparak, inşaat sektörünün gelişimine hizmet edecek nitelikli inşaat teknikerleri  yetiştirmeyi, ülkenin ve sektörün gelişimine katkıda bulunacak en uygun bilgi ve teknolojiyi kullanarak, topluma en iyi şekilde hizmet etmeyi kendine görev bilir.

 

VİZYON

Bilim ve tekniği evrensel ölçütlerde ülkemiz ve insanlık yararına kullanmayı hedefleyen; düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, ulusal ve uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle sahip katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinmiş İnşaat Teknikeri yetiştiren ve aynı zamanda araştırma geliştirme alanında uluslararası seviyeye ulaşmış bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

DUYURULAR

  • Adres: Yeniçağa Yerleşkesi Camiatık Mah. Sultan Reşat Cad. No:103 14650 Yeniçağa/Bolu
  • Tel: +90 374 341 2076 Fax: +90 374 341 2077  
  • Email: yenicagaibu.edu.tr
Top