Misyon

 

Meslek Yüksekokulumuz bilimsel, kültürel ve sosyal alanda değişime duyarlı, yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, bölge kalkınmasında ve gelişmesinde etkin bir rol oynamayı görev edinmiş, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek; toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

 

 

 Vizyon 

 

Meslek Yüksekokulumuz, bilim ve teknolojiden, sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede faaliyetlerini sürdüren, girişimci insan kaynağı yetiştiren, iş dünyasının değişen talep koşullarına duyarlı, topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir meslek yüksekokulu olmaktır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı