KOORDİNATÖR/

KOMİSYON ADI

ADI SOYADI

GÖREVİ

Kalite Güvence Sistemi Komisyonu

Öğr. Gör. Ayhan TERZİBAŞ

Öğr. Gör. Yasin KARA

Öğr. Gör. Gülriz Hande YILMAZ

Öğr. Gör. Uğur SOYKAN

Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZ

Yük. Ok. Sek.Murat MEMİŞ

 

MYO Kalite Güvence Sistemi Komisyon Başkanı

İnş. Tek. Kalite Güvence Sistemi Komisyon Üyesi

Loj.  Kalite Güvence Sistemi Komisyon Üyesi

Gıda Kalite Güvence Sistemi Komisyon Üyesi

Dış Tic. Kalite Güvence Sistemi Komisyon Üyesi

MYO Kalite Güvence Sistemi Komisyon Üyesi

 

Erasmus Komisyonu

Öğr. Gör. Ayhan TERZİBAŞ

Öğr. Gör. Sibel TEKMEN

Öğr. Gör. Yasin KARA

Öğr. Gör. Uğur SOYKAN

Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZ

Okt. Veli BAŞARANOL

 

MYO Erasmus Koor.

Lojistik Erasmus Koor.

İnşaat Tekn. Erasmus Koor.

Gıda Kalite KA Erasmus Koor.

Dış Tic. Erasmus Koor.

Üye

 

Farabi Komisyonu

Öğr. Gör. Murat TABANOĞLU

Öğr. Gör. Halil YILMAZ

Öğr. Gör. Sibel TEKMEN

Öğr. Gör. Nurdan A. İŞLEYEN  

Öğr. Gör. Gökhan EĞİLMEZ

Okt. Mehmet KILIÇ

 

MYO Farabi Koor.

İnşaat Tek. Farabi Koor.

Lojistik Farabi Koor.

Gıda Kalite KA Farabi Koor.

Dış Tic. Farabi Koor.

Üye

 

Mevlana Komisyonu

Öğr. Gör. Ayhan TERZİBAŞ

Öğr. Gör. Yasin KARA

Öğr. Gör. G. Hande YILMAZ

Öğr. Gör. Uğur SOYKAN

Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZ

Okt. Veli BAŞARANOL

 

MYO Mevlana Koordinatör

İnşaat Tek. Mevlana Koor.

Lojistik Mevlana Koor.

Gıda Kalite KA Mevlana Koor.

Dış Tic. Mevlana Koor.

Üye

 

Bologna Komisyonu

Öğr. Gör. Murat TABANOĞLU

Öğr. Gör. Yasin KARA

Öğr. Gör. Erol GEÇİCİ

Öğr. Gör. Nurdan A. İŞLEYEN  

Öğr. Gör. Gökhan EĞİLMEZ

Okt. Mehmet KILIÇ

 

MYO Bologna Koor.

İnşaat Tek. Bologna Koor.

Lojistik Bologna Koor.

Gıda Kalite KA  Bologna Koor.

Dış Tic. Bologna Koor.

Üye

 

Staj Komisyonu

(Öğr. Elemanları Danışmanlık Yaptıkları Öğrencilerin Staj Koordinatörüdür.)

Öğr. Gör. Murat TABANOĞLU

Öğr. Gör. Halil YILMAZ

Öğr. Gör. Erol GEÇİCİ

Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZ

Öğr. Gör. Nurdan A. İŞLEYEN

Öğrencinin Danışmanı

 

Staj Kurulu Başkanı

İnşaat Tek. Staj Koor.

Lojistik Staj Koor.

Dış Tic. Staj Koor.

Gıda Kalite KA Staj Koor.

Staj Yapan Öğrencinin Danışmanı

 

Yemek Muayene Komisyonu

KONTROL TEŞKİLATI BAŞKANI

Prof. Dr. İbrahim ÇAKIR

Asıl

KONTROL TEŞKİLATI BAŞKANI

Bilg. İşl. Güllü DERİN

 Yedek

Başkan: Murat MEMİŞ

Üye:   Nurdan A. İŞLEYEN

Üye:   Uğur SOYKAN

 

Başkan:  Ayhan TERZİBAŞ

Üye:  Gökhan EĞİLMEZ

Üye:  Erol GEÇİCİ

 

Bölüm Koordinatörleri

(Başkan Vekili Tedviren)

Yrd. Doç.Dr. Bahattin ÖZTOPRAK

Öğr. Gör. Erol GEÇİCİ

Öğr. Gör. Ayhan TERZİBAŞ

Öğr. Gör. Nurdan ARSLANKOZ (Yerine Uğur SOYKAN Vekâleten bakıyor)

 

İnşaat Tek. Bölüm Başkanı

Lojistik Böl. Başkan Vekili

Dış Tic. Böl.  Başkan Vekili

Gıda Kal.ve Kont. Böl.  Başkan Vekili

 

Web Komisyonu

Öğr. Gör. Yasin KARA

Öğr. Gör. Yasin KARA

Öğr. Gör. Gülriz Hande YILMAZ

Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZ

Öğr. Gör. Uğur SOYKAN

 

MYO Web Sorumlusu

İnşaat Tek. Web Sorumlusu

Lojistik Web Sorumlusu

Dış Tic. Web Sorumlusu

Gıda Kal.ve Kont. Web Sorumlusu

 

Laboratuvar Komisyonu

Öğr. Gör. Yasin KARA

Öğr. Gör. Murat TABANOĞLU

Öğr. Gör. Uğur SOYKAN

Öğr. Gör. Halil YILMAZ

 

Bilgisayar Laboratuvarı

İnşaat Laboratuvarı

Gıda Laboratuvarı

Teknik Çizim Salonu

 

 

 

 

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Öğr. Gör. Ayhan TERZİBAŞ

Öğr. Gör. Uğur SOYKAN

Öğr. Gör. Halil YILMAZ

Öğr. Gör. Gülriz Hande YILMAZ

Öğr. Gör. Veli BAŞARANOL

 

Komisyon Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

 

Elektrik Muayene

Komisyonu

Asıl

Başkan:  Yük. Ok. Sek. Murat MEMİŞ

Üye:  Öğr. Gör. Gökhan EĞİLMEZ

Üye: Okt. Mehmet KILIÇ

 

Yedek

Öğr. Gör. Murat TABANOĞLU

Bilg. İşl.Murat CEFAKER

Bilg. İşl.Güllü DERİN

 

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Öğr. Gör. Ayhan TERZİBAŞ (Başkan)

Öğr. Gör. Murat TABANOĞLU (Üye)

Öğr. Gör. Uğur SOYKAN (Üye)

 

Yeniçağa Yaşar Çelik MYO

Öğr. Gör. Murat TABANOĞLU (Başkan)

Öğr. Gör. Halil YILMAZ (Üye)

Öğr. Gör. Yasin KARA (Üye)

 

Yeniçağa Yaşar Çelik MYO İnşaat Bölümü

Öğr. Gör. Erol GEÇİCİ (Başkan)

Öğr. Gör. Gülriz Hande YILMAZ (Üye)

Öğr. Gör. Sibel TEKMEN (Üye)

 

Yeniçağa Yaşar Çelik MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

Öğr. Gör. Uğur SOYKAN (Başkan)

Öğr. Gör. Nurdan A. İŞLEYEN (Üye)

Okt. Mehmet KILIÇ (Üye)

 

Yeniçağa Yaşar Çelik MYO Gıda İşleme Bölümü

Öğr. Gör. Ayhan TERZİBAŞ (Başkan)

Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZ (Üye)

Öğr. Gör. Gökhan EĞİLMEZ (Üye)

 

Yeniçağa Yaşar Çelik MYO Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu © 2019 Sayfa Başı