Üniversitemiz fakültelerden ve yüksekokullardan mezun

olan öğrencilerin ilişik kesme işlemleri e-bys üzerinden

elektronik olarak yapılacaktır.

Elektronik olarak ilişik kesmek için öğrencilerin öncelikle

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve

Dokümantasyon Daire Başkanlığına öğrenci kimlik kartını,

ödünç aldığı kitap, yayın, v.b. ile varsa diğer ödünçlerini

ilgililere teslim etmeleri gerekmektedir.

Daha sonra, http://ocs.ibu.edu.tr web adresindeki öğrenci

çıkış sistemine giriş yaparak ilişik kesmek üzere kayıt

bırakılacaktır. Kayıt işlemini tamamlayan öğrenci, Daire

Başkanlığımızdaki ilgili görevliye başvurarak ilişik kesme

işleminin başlatılmasını talep edecek ve ilişik kesme işlemi

başlamış olacaktır. (Öğrenci çıkış sistemine (OCS) kayıt

bırakamayan öğrencinin ilişik kesme işlemi

başlatılamayacağından, öğrencilerin Daire Başkanlığımıza

başvuru yaparak görevlileri meşgul etmemesi önem arz

etmektedir.)

Bu süreçte öğrenci, ilişik kesme evrakının hangi

birimin/görevlinin imzasında olduğunu, hangi

birimin/görevlinin üzerinde olduğunu yine http://ocs.ibu.edu.tr

adresinden görebilecek ve takip edebilecektir. Ayrıca, ilişik

kesme işlemi tamamlanan öğrencinin kayıtlı e-posta adresine

işlemin tamamlandığına dair mesaj gönderilecektir.

Bu mesajı alan öğrenci, tekrar Daire Başkanlığımızdaki

ilgili görevliye gelerek mezuniyet belgesinin verilmesini talep

edecektir.

Mezun olan öğrencilerimize önemle duyurulur.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı