Ders Programlarında 04.10.2016 tarihi itabariyle bazı değişikliklere gidilmiştir. 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı