KURULUŞ VE AMAÇ

Kuruluş:

İnşaat Teknolojisi Programı 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan programlardan birisidir. İnşaat Teknolojisi Programı; İnşaat teorisi, kuralları ve uygulamaları hakkında öğretim veren teknik bir programdır. 2010-2011 Öğretim yılında I. Öğretimi açılan  İnşaat Teknolojisi Programı eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Amaç:

İnşaat teknikerlerinin aşağıda belirtilen hususlarda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. 

Mimar ve mühendislerin oluşturduğu projeyi uygulayabilmek, Binaların tasarımı, statik ve betonarmesi, ölçme, metraj ve keşif hesaplarını yapabilmek, İnce yapı bilgisi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek, Baraj, su ve kanalizasyon ve zemin bilgilerini öğrenebilmek, Yapı yapılmadan önceki zemin ile ilgili ön hazırlıklar, projenin hazırlama aşamaları, hesaplama çizme ve uygulamada mühendisler ile ustalar arasındaki ilişkiyi sağlamak, İnşaat laboratuarı uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve bizzat bunları yapmak, Şartnameler hakkında bilgi sahibi olmak Yapılarda, uygun malzeme ve donatı kullanımı, tasarımı, yönetimi ve denetimi gibi konuları  bilen,Malzeme ve beton deneylerini yapan, Yapıların zemin incelemesi çalışmalarını deneyleri ile birlikte yapan, Su yapıları, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu konularında bilgili olan ve bunların projelerini okuyabilen, Şantiye organizasyonunu yapabilen, iş programı hazırlayabilen, sözleşme yönetimini bilen, Metraj-keşif ve hak ediş hazırlayabilen, CAD tasarım programlarını ve binaların statik ve betonlama hesaplarının paket programlarını kullanabilen, Karayolu uygulama projesi hazırlamasını ve yol yapım tekniklerini bilen, Çelik, ahşap ve prefabrike yapıların tasarım ilkelerini bilen, projelerini okuyup uygulayabilen inşaat teknikerleri yetiştirmeyi amaçlar.

 

VİZYON

Çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlayan, fiziksel imkanları etkin kullanan, bilgi ve becerileri yüksek, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, bilimsel araştırma yapma kapasitesi yüksek, tercih edilen meslek yüksekokulu olmak.

 

MİSYON

Ulusal ve Uluslar arası platformda, günümüzün ve geleceğin girişimlerinde aranılan, çözümleyici, üstün nitelikli, en güncel inşaat teknolojilerini takip edebilen, tekniker ve meslek elemanı yetiştirmek.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu © 2019 Sayfa Başı