Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analiz Programı öğrencileri 07.03.2018 tarihinde Gıdalarda Fiziksel ve Kimyasal Kalite Kontrolü dönem dersini üniversitemizin uygulama ve araştırma merkezleri arasında yer alan Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (BETUM) teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirdiler. Dersin sorumlusu Öğr. Gör. Uğur SOYKAN’dan Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS) hakkında teorik bilgiyi alan öğrenciler cihazın bölümleri, parçaları, çalışma prensibi ve analizlerin nasıl yapıldığı hakkında BETUM personeli Uzm. Dr. Sanaz LAKESTANI’den ayrıntılı bilgi aldılar. BETUM sonrası üniversitemiz bir diğer uygulama ve araştırma merkezi olan Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YENİGIDAM) de ziyaret edildi. Öğrenciler gıdaların kalite kontrolü ve analizi için gerekli olan fiziksel ve kimyasal analizlerin yapıldığı birçok teknolojik cihazı yakından görme fırsatı bularak öğrencisi oldukları programın önemini daha iyi kavradılar. Gezi resim çekimleriyle sona erdi.  

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı