Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısı ile " Eurostudent VI " projesini yürütmek üzere ülkemiz adına 

Anadolu Üniversitesi görevlendirilmiştir. Söz konusu Üniversite tarafından  Yükseköğretim Kurumu öğrencilerinin yanıtlaması için

bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu anket formu, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa yükseköğretimin sosyal boyutu ile ilgili

karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Söz konusu Projenin genel amacı;

Avrupa'da yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak,

bu veriyi analiz etmek  ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara politikalarını belirlemede ve/veya mevcut politikalarına yardımcı

olmaktır. Söz konusu anket formunun linki aşağıda belirtilmiş olup,  anketi doldurmanız çalışmaya katkı sağlayacaktır.

 

Anket Linki:

http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı