Murat MEMİŞ - Vocational Scholl Executive Secretary

Murat CEFAKAR - Pay Clerk

Güllü DERİN - Director's Secretary 


Bolu Abant İzzet Baysal University - Yeniçağa Yaşar Çelik Vocational School © 2019 Back to top