Print this page

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU !!!

20 Temmuz 2020

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi kurum içi, kurum dışı ve yurt dışı yatay geçiş başvuru ve kesin kayıt tarihleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir;

Üniversitemiz birimlerine 2020-2021 eğitim öğretim yılı kurumiçi, kurumlararası ve Ek madde-2(Yurtdışı) yatay geçiş başvuruları Öğrenci İşeri Daire Başkanlığı web sayfasında online olarak veya Meslek Yüksekokulumuza  fiziki ortamda da evrak göndererek başvurular kabul edilmektedir. 

 

 

13 – 24 Temmuz 2020 Kurum içi, kurum dışı ve yurt dışı yatay geçiş başvuruları
07 Ağustos 2020 Kurum içi, kurum dışı ve yurt dışı yatay geçiş başvurusu sonucu kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi ve intibak kararlarının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bildirilmesi için son gün
10 – 18 Ağustos 2020 Kurum içi, kurum dışı ve yurt dışı yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları