Print this page

Öğrencilerin Dikkatine! Eurostudent Proje Anketinin Doldurulması!

29 Mayıs 2020
Bu kapsamda, söz konusu anketin üniversitenizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar yanıtlanması
Eurostudent VII Projesi'ni yürütmek üzere ilgi yazıyla Anadolu Üniversitesi görevlendirilmişti. Eurostudent Projesinin genel amacı; Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim
politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmaktır. Eurostudent ile ilgili ayrıntılı bilgiyeweb sayfasından
https://www.eurostudent.eu/ ulaşılabilmektedir.
 
Söz konusu üniversite tarafından yükseköğretim kurumları öğrencilerinin yanıtlaması için bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket formu, Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa yükseköğretiminin sosyal boyutu ile ilgili karşılaştırılabilir veri toplamayı amaçlayan Eurostudent Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Ankete;
 
http://eurostudent.eu/turkey 
 
linkinden ulaşılabilirsiniz.
 
 
Bu kapsamda, söz konusu anketin üniversitenizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından en geç 19 Haziran 2020 tarihine kadar yanıtlanması