Azami Öğrenim Sonu Sınavları

28 Ağustos 2018

Üniversitemiz önlisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin Kanunda belirtilen azami öğrenim süreleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle tamamlanmaktadır.

Bu nedenle, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde önlisans programlarına kayıtlanan öğrencilerden öğrenim süresinden sayılmayacak dönemler de (kayıt dondurma, vb) göz önüne alınarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler daha önce devam şartını yerine getirdikleri başarısız derslerinden ek sınava (azami öğrenim sonu sınavı) alınacaklardır.

Bu kapsamda, Üniversitemiz Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gerekli düzenleme Üniversitemiz Senatosunca yapılmış olup 11.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle yapılacak ek sınavlara ilişkin takvim Üniversitemiz Senatosu’nun 08.03.2018 tarihli toplantısında görüşülmüş ve aşağıda belirtilen takvim uygun bulunmuştur.

01 – 09 Eylül 2018 Birinci Ek Sınavlar (Hafta sonu tatilinde ve mesai saati bitiminden sonra sınav yapılabilir.)

12 Eylül 2018 Birinci Ek Sınav Notlarının girilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi için son gün.

17 – 23 Eylül 2018 İkinci Ek Sınavlar (Hafta sonu tatilinde ve mesai saati bitiminden sonra sınav yapılabilir.)

25 Eylül 2018 İkinci Ek Sınav Notlarının girilmesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslimi için son gün

Azami Öğrenim Sonu Sınavları

DUYURULAR

  • Adres: Yeniçağa Yerleşkesi Camiatık Mah. Sultan Reşat Cad. No:103 14650 Yeniçağa/Bolu
  • Tel: +90 374 341 2076 Fax: +90 374 341 2077  
  • Email: yenicagaibu.edu.tr
Top