Hakkında

  • Lojistik programı 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında eğitime başlamıştır. 2021-2022 Eğitim öğretim yılı sonu itibariyle 11. dönem mezunlarını verecektir.
  • Lojistik programımız 2019 yılında kurduğumuz Lojistik Simülasyon Laboratuvarı ile teorik bilgilerini uygulama ile birleştirmeye başlamıştır. Laboratuvarda 3 tane kara, deniz, hava, demir yurtiçi ve yurdışı operasyon yönetimi, depo stok yönetimi, belge oluşturma, rezervasyon kaydı, sözleşme oluşturma modülleri bulunan lojistik yazılım programları kullanılmakta aynı zamanda barkod yazma, el terminali kullanımı, işaret ve lehvalar, dünya ve Türkiye haritaları gibi pratik bilgilerde sunulmaktadır. Lojisoft, Siber Yazılım ve Akınsoft ERP yazılım programları kullanılmaktadır.
  • Programımız aynı zamanda öğrencilerden oluşan Genç Lojistikçiler Topluluğu ile çeşitli etkinlikler düzenlemekte, teknik gezilere katılmakta, kongre, konferans, çalıştay gibi sektörün kalbi olan toplantılara katılmakta ve sosyal sorumluluk projeleri yönetmektedir.
  • Programımız 2022 yılı itibariyle Uluslararası Nakliyeciler Derneği-UND ile staj protokolü yapmıştır. Bu kapsamda öğrencilerimiz daha kolay staj imkanına sahip olacaktır. 
  • Lojistik Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı itibariyle 3+1 Eğitim modelini benimsemiştir.
  • Günümüzün iş dünyası; uluslararası rekabetin, mal, teknoloji ve varlıkların yer aldığı bir arenaya dönüşmüş bulunmaktadır. Bu nedenle, iş hayatında başarıya ulaşmak için kullanılan stratejiler ile bu stratejilere uygun faaliyetlerin, yani lojistiğin önemi gittikçe artmıştır.
  • Lojistik, 21. yüzyılda amaca ulaşmak için, tüm organizasyonunu ve kaynaklarını en uyumlu şekilde hareket ettirebilme yeteneği olarak, iş dünyasının gündemine girmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede satın alma, nakliye (kara, hava, deniz, demir yolu), gümrük, sigorta, elleçleme, depolama, tedarikçi siparişi izleme, talep tahminleri, envanter yönetimi, lojistik bilgi sistemileri, yedek parça desteği, dağıtım, iade işlemleri, üretime malzeme verme, katma değerli işlemler (etiketleme, fiyat-barkot, paketleme, birleştirme-ayırma, müşteri taleplerine göre ürün hazırlama vs.), rota planlaması ve araç optimizasyonu ile sevkiyat (yükleme ve varış zamanı planlama) gibi çok çeşitli faaliyetler, günümüzde lojistik ile eş anlamlı olarak kullanılır duruma gelmişlerdir. 3PL 4PL firmaların doğması ile lojistik operasyon elemanı geleceğin mesleği olarak adlandırılmaktadır.
  • Özel Lojistik alanları;
  • Tehlikeli Madde Lojistiği
  • Soğuk Hava Taşımacılığı (ATP)
  • Ağır Nakliye ve Proje Taşımacılığı
  • Yeşil Lojistik
  • Tersine Lojistik
  • İlaç Lojistiği
  • Deniz ve Liman Taşımacılığı
  • İntermodal Taşımacılık
  • Afet Lojistiği vb. lojistiğe özel alanlarla ilgilenmek üzere alan seçmeli derslere sahiptir.
  • Lojistik meslek dalı; ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara, daha ekonomik ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasını içermektedir. Lojistik; siparişlerin alımından mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve transit geçiş evraklarının hazırlanmasından, depolamaya ve tüm iş süreçlerinin hizmet ile entegrasyonuna kadar çok geniş boyutlara ulaşmıştır. 
  • Lojistik meslek elemanı dağıtım, depolama, gümrükleme, uluslararası taşımacılık (hava yolu, kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kombine taşımacılık, kargo taşımacılığı ) hizmet sektöründe çalışma imkânına sahiptir.
  • Lojistik elemanı olmak isteyenler, seçtikleri mesleği kazandıracak olan eğitimi başarı ile tamamlamaları durumunda, yeterlik sınavına girmek için eğitim ön şartını yerine getirmiş olmakta, sınavı başardıklarında ise, yönetim kademelerinin belirlediği kurallar içinde göreve başlayarak mesleklerinde yükselmektedirler. Lojistik elemanları, genellikle fabrika ve depoları, iş yeri ortamı, araç yükleme-boşaltma alanı gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı, yükleme yapılacak araçların fiziksel kontrolü, depolarda mal giriş ve çıkışlarının sistemli bir şekilde sağlanması, belgelerin düzenlenmesi, malların hızlı, güvenli ve zamanında ulaşımının ve müşteri memnuniyetinin sağlanması (CRM) çalışmalarının yapıldığı farklı ortamlardır. Çalışma, ağırlıklı olarak ofis ortamında yapıldığından, ortam lojistik elemanı için rahat ve uygun olup, fabrika sahaları ve depo ortamlarında ise, iş güvenliği kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.
  • Lojistik Programının amacı; bu programa katılacak olan öğrencilere, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek, taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına, bilimsel açıdan bakabilme ve problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı olacak bireylerin yetişmelerini sağlamaktır.
  • Lojistik Programının Hedefleri; Temel Lojistik kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan, Lojistik alanındaki ulusal ve uluslararası araştırmaları, yeni yönelimleri ve tartışmaları izleyen, Alanında edindiği bilgileri ilgili alanlardaki sorunları açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen, Bireysel çalışmalar ve ekip çalışmaları yapma yoluyla sorumluluk alabilen, Özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, Yenilikçi düşüncelere açık, değerler konusunda bilinçli, çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen; bu sorunlar çerçevesinde çözümler üreten; üstünlük sahibi, ülkenin ve dünyanın geleceği konusunda sorumluluk alabilen, Düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen, Etik değer bilgisine sahip, insan haklarını koruma ve geliştirme bilinci taşıyan lojistikçiler yetiştirmektir.

  PROGRAM ÇIKTILARI

  1. Lojistik alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
  2. Lojistik alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
  3. Alanına yönelik olarak mevzuat kapsamında bağımsız çalışabilir ve uygulamada karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
  4. Alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve mesleki olarak iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
  5. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini bilir ve buna yönelik programlara katılır.
  6. Alanına ilişkin bilgi- becerilerini yazılı ve/ veya sözlü olarak ilgililere aktarır.
  7. Ekip çalışmaları yapabilir ve iş arkadaşlarına yardıma yatkındır.
  8. Alanına yönelik mevzuata hakimdir ve değişimleri, gelişmeleri yakından takip ederek edinmiş olduğu bilgileri kullanır.
  9. Alanına ilişkin öğrenmiş olduğu kuramsal yöntemleri uygulayabilecek yetkinliğe sahiptir.

   Ders İçeriklerine Bologna Sayfasından ulaşılabilir:

  http://bologna.ibu.edu.tr/akts/indexakts.php?&id=45&lang=tr-TR

 

DUYURULAR

 • Adres: Yeniçağa Yerleşkesi Camiatık Mah. Sultan Reşat Cad. No:103 14650 Yeniçağa/Bolu
 • Tel: +90 374 341 2076 Fax: +90 374 341 2077  
 • Email: yenicagaibu.edu.tr
Top